Nasze postulaty

Stosowanie skutecznych, zgodnych z europejskimi standardami metod leczenia na jak najwcześniejszym etapie leczenia kobiet z rakiem jajnika

Dlaczego?

  • Rokowania u kobiet z rakiem jajnika zależą od stopnia zaawansowania choroby, typu histologicznego guza, obciążeń genetycznych (50% surowiczych raków jajnika powstaje na podłożu mutacji w genach odpowiedzialnych za mechanizmy naprawy DNA), wieku pacjentki oraz zakresu przeprowadzonego leczenia operacyjnego i odpowiedniej terapii uzupełniającej oraz leczenia podtrzymującego. 
  • Rak jajnika to choroba przewlekła, która składa się naprzemiennie  okresów wolnych od choroby oraz wznów. Przy czym z każdą kolejną wznową, czas wolny od choroby  jest coraz krótszy. Dlatego tak ważne jest, aby od samego początku leczenia maksymalnie wydłużyć ten okres. Wprowadzenie skutecznych/odpowiednich  metod leczenia raka jajnika na jak najwcześniejszym etapie tej choroby stwarza niepowtarzalną szansę na osiągnięcie długoterminowej (trwającej nawet wiele lat) remisji. 
  • Obecnie uciążliwy jest brak możliwości zmian w programach lekowych w ramach ustaleń między MZ, lekarzem, firmą jak również trudności we wdrażaniu nowych programów lekowych. Zmiany wymagają przeprowadzenia licznych procedur, które nie nadążają za wytycznymi europejskimi dot. zastosowania optymalnego leczenia. 
  • W związku z powyższym nowoczesne terapie dostępne są jedynie w ramach RDTL (Ratunkowy Dostęp do Technologii Lekowych) – uciążliwa procedura w uzyskaniu leczenia dla pacjenta.

Co to oznacza?

  • Należy zapewnić optymalną chirurgię w leczeniu operacyjnym raka jajnika: całkowita lub optymalna cytoredukcja jest korzystnym czynnikiem prognostycznym (wykonywana w doświadczonych ośrodkach, przez wykształconych ginekolgów onkologów i pod kontrolą zespołu wielodyscyplinarnego).
  • Należy zapewnić dostęp do leczenia farmakologicznego zgodnego z aktualnymi standardami, w tym zastosowanie PARPi oraz nowych terapii skojarzonych.
  • Niezbędne są zmiany w programach lekowych.
  • Należy podjąć wysiłki na rzecz uproszczenia procedury RDTL. 
  • Potrzebne są wspólne działania i bieżąca współpraca wielu środowisk: lekarzy, pacjentów i decydentów na rzecz poprawy opieki nad chorymi dotkniętymi rakiem jajnika.