Polskie Amazonki - Ruch Społeczny
Stowarzyszenie Niebieski Motyl
Stowarzyszenie Eurydyki
Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej
Polskie Towarzystwo Onkologiczne
Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka

Mecenas:

Astra Zeneca

Członkowie Koalicji

#KoalicjęDlaŻycia Osób z Mutacją w Genach BRCA wsparli:

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński
Kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

Dr hab. n. med. Anita Chudecka-Głaz, Prof. PUM
Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Prof. dr hab. n. med. Olga Haus
Kierownik Katedry i Zakładu Genetyki Klinicznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. n. med. Paweł Knapp
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Certyfikowany Nauczyciel Ginekologii Onkologicznej Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej (ESGO)

Prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski
Kierownik I Katedry i Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Dr hab. n. med. Adam Maciejczyk
Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

Dr hab. n. med. Radosław Mądry
Kierownik Oddziału Ginekologii Onkologicznej Szpitala Przemienienia Pańskiego w Poznaniu

Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Sawicki
Kierownik Katedry i Kliniki Położnictwa Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

Dr n. med. Małgorzata Stawicka-Niełacna
Adiunkt w Katedrze Genetyki Klinicznej i Patomorfologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zbadaj BRCA