Konferencja prasowa inaugurująca #KoalicjęDlaŻycia Osób z Mutacją BRCA+

Zapraszamy na konferencję prasową inaugurującą #KoalicjęDlaŻycia Osób z Mutacją BRCA+, która ma na celu zainicjowanie współpracy wielu środowisk, która zaowocuje stworzeniem systemu, w centrum którego znajduje się pacjent. Ma ona charakter parasolowy i w swojej pierwszej odsłonie skoncentruje się na nowotworze jajnika.
Koalicjanci, dzięki wspólnym wysiłkom i opracowanym przez siebie propozycjom zmian, chcą przyczynić się do:
wydłużenia życia chorych na nowotwory BRCA-zależne, w tym głównie raka jajnika oraz
zapewnienia pacjentom dobrej jakości życia.
Członkowie Koalicja wystosowali trzy najważniejsze postulaty, których realizacja przybliży ich do osiągnięcia powyższych celów.