Konferencja #oBRaCAmy​ na plus - czyli co można zrobić, by przedłużać życie kobiet z rakiem jajnika

Nadzieja i siła to zjawiska, które towarzyszą chorym praktycznie we wszystkich jednostkach chorobowych, zwłaszcza w nowotworowych. Rak jajnika od dekad kojarzony jest z przygnebiającymi statystykami pod kątem przeżyć chorych – długo nie odnotowywano bowiem istotnych przełomów w zakresie profilaktyki, wczesnego wykrywania i leczenia. Dzisiaj ta sytuacja w niektórych obszarach stopniowo się zmienia, a ogromną wagę odgrywa czas.

Diagnoza raka jajnika to niezwykle trudny moment, kiedy pacjentka musi zebrać w sobie siły na rozpoczęcie walki z tym nierównym przeciwnikiem. Historie takich kobiet zostały zaprezentowane podczas premiery filmu edukacyjnego, która rozpoczęła konferencję prasową „#oBRaCAmy na plus - czyli co można zrobić, by przedłużać życie kobiet z rakiem jajnika”. Podczas dyskusji pacjentki podzieliły się swoimi doświadczeniami w walce z chorobą, zaś eksperci #KoalicjiDlaŻycia omówili priorytetowe kwestie w leczeniu tego nowotworu. Świadomość mutacji w genie BRCA1 lub BRCA2, dostęp do diagnostyki molekularnej, stosowanie skutecznych metod leczenia na wczesnym etapie choroby, poprawa jakości kompleksowego leczenia – być może to właśnie elementy stanowiące klucz do sukcesu w walce z tym nowotworem?

Link do zapisu konferencji: (476) #oBRaCAmy na plus - czyli co można zrobić, by przedłużać życie kobiet z rakiem jajnika - YouTube

Link do filmu "Historie siły i nadziei": (476) #KoalicjaDlaŻycia przedstawia Historie siły i nadziei - YouTube