• #KoalicjaDlaŻycia Osób z Mutacją w Genach BRCA

  Łączymy siły, aby poprawić sytuację pacjentek z rakiem jajnika BRCA+

Rak jajnika to podstępny nowotwór, który w początkowej fazie rozwija się bezobjawowo. Wykrywany jest zwykle na etapie, kiedy jest już rozsiany na inne narządy. Na złe rokowania chorych z rakiem jajnika niewątpliwie wpływa fakt, iż przesiewowe badania w tym obszarze nie mają obecnie zastosowania z uwagi na brak skuteczności. Leczenie tego nowotworu jest trudne, chociaż coraz częściej mówi się o przełomowych terapiach.  

W Polsce zarówno w obszarze diagnostyki, jak i leczenia jeszcze wiele pozostaje do zrobienia. Dlatego też powstała inicjatywa #KoalicjaDlaŻycia Osób z Mutacją w Genach BRCA, która łączy siły i starania wielu środowisk dla kobiet z rakiem jajnika. Dołącz do nas!

O raku jajnika

Rak jajnika to piąty pod względem częstości występowania nowotwór złośliwy u kobiet na świecie. Ten „cichy, podstępny zabójca” w początkowej fazie rozwija się zupełnie bezobjawowo, dlatego u ponad 70% kobiet diagnozowany jest dopiero, kiedy pojawia się u nich tzw. wodobrzusze, czyli nagromadzenie płynu w jamie otrzewnowej. To zaawansowane stadium choroby, zwykle już wtedy rozsianej na inne narządy w jamie brzusznej. Mimo stałego postępu, jaki dokonuje się w zakresie diagnostyki i terapii nowotworów, rak jajnika jest jednym z najgorzej rokujących nowotworów kobiecych. Pod względem zapadalności i śmiertelności, dotyczy zwłaszcza kobiet w siódmej dekadzie życia.

Na tle państw Unii Europejskiej, Polska charakteryzuje się wysoką zapadalnością i wciąż niskimi współczynnikami wyleczenia. W naszym kraju zachorowalność utrzymuje się mniej więcej na stałym poziomie: według danych KRN w 2015 roku zachorowało 3735 kobiet, a zmarło 2768. Rak jajnika charakteryzuje się najniższym 5 letnim przeżyciem spośród wszystkich nowotworów ginekologicznych. Jednocześnie, w ostatnich latach dokonał się znaczący postęp w zakresie diagnostyki molekularnej oraz leczenia tej choroby, zwłaszcza w grupie pacjentek z potwierdzoną obecnością mutacji (dziedzicznej lub/i somatycznej) w genach BRCA1/2.

Rak jajnika to choroba o charakterze nawrotowym, dlatego też bardzo ważne jest, by maksymalnie wydłużać czas remisji choroby (wiele pacjentek chorujących na ten nowotwór żyje ponad 5 lat od diagnozy, ale nie są one wyleczone ani całkowicie wolne od choroby, raczej żyją z aktywną chorobą nowotworową). U pacjentek z BRCA-zależnym rakiem jajnika możliwe jest zastosowanie leczenia podtrzymującego efekty dotychczasowej terapii (chemioterapia) – leczenie inhibitorami PARP (olaparyb).

Jak wykazały najnowsze wyniki badań w kierunku leczenia raka jajnika ogłoszone podczas ESMO 2020 (European Society for Medical Oncology), leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nowo zdiagnozowanego raka jajnika powoduje, że niemal połowa pacjentek (48,3%) przeżywa bez progresji 5 lat, czyli aż o 3,5 roku dłużej niż obecnie w stosunku do braku leczenia podtrzymującego (placebo).

W przypadku raka jajnika, choroby o bardzo złych rokowaniach, fakt, że dzięki powyższemu sposobowi leczenia 50% pacjentek BRCA+ ma szanse na uzyskanie czasu wolnego od choroby lub zgonu powyżej 42 miesięcy jest niezwykle istotnym argumentem, który należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o sposobie leczenia tej grupy chorych.

40%

u ponad tylu kobiet z mutacją BRCA1/2 rozwinie się rak jajnika.

Rak jajnika charakteryzuje się najniższym 5-letnim przeżyciem spośród wszystkich nowotworów ginekologicznych.

#KoalicjaDlaŻycia

#KoalicjaDlaŻycia Osób z Mutacją BRCA ma na celu zainicjowanie współpracy wielu środowisk, która zaowocuje stworzeniem systemu, w centrum którego znajduje się pacjent. Ma ona charakter parasolowy i w swojej pierwszej odsłonie skoncentruje się na nowotworze jajnika.

Koalicjanci, dzięki wspólnym wysiłkom i opracowanym przez siebie propozycjom zmian, chcą przyczynić się do:

 • wydłużenia życia chorych na nowotwory BRCA-zależne, w tym głównie raka jajnika oraz
 • zapewnienia pacjentom dobrej jakości życia.

Koalicjanci wystosowali trzy najważniejsze postulaty, których realizacja przybliży ich do osiągnięcia powyższych celów.

Nasze postulaty

Postulat 1.

Diagnostyka molekularna dostępna dla każdej chorej na raka jajnika z wykorzystaniem optymalnego narzędzia diagnostycznego

Postulat 2.

Poprawa jakości i dostępności kompleksowego leczenia

Postulat 3.

Stosowanie skutecznych, zgodnych z europejskimi standardami metod leczenia na jak najwcześniejszym etapie choroby

Członkowie Koalicji

#KoalicjęDlaŻycia Osób z Mutacją w genach BRCA wsparli:

 • Prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński
  Kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
 • Prof. dr hab. n. med. Anita Chudecka-Głaz
  Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 • Prof. dr hab. n. med. Olga Haus
  Kierownik Katedry i Zakładu Genetyki Klinicznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. dr hab. n. med. Paweł Knapp
  Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Certyfikowany Nauczyciel Ginekologii Onkologicznej Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej (ESGO)
 • Prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski
  Kierownik I Katedry i Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej
 • Dr hab. n. med. Adam Maciejczyk
  Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
 • Dr hab. n. med. Radosław Mądry
  Kierownik Oddziału Ginekologii Onkologicznej Szpitala Przemienienia Pańskiego w Poznaniu
 • Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Sawicki
  Kierownik Katedry i Kliniki Położnictwa Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
 • Dr n. med. Małgorzata Stawicka-Niełacna
  Adiunkt w Katedrze Genetyki Klinicznej i Patomorfologii Uniwersytetu Zielonogórskiego